قوانین و مقررات

1- کاربران تسلیوم اذعان می دارند که از ریسک های مربوط به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مطلع بوده و با علم به این موضوع اقدام به سرمایه گذاری و تبادل می نمایند، تسلیوم هیچگونه مسئولیتی در قبال نوسانات قیمت ارز های دیجیتال که متاثر از عرضه و تقاضا در بازار های جهانی هستند ندارد.

2- هیچگونه خرید و فروش ارز کاغذی در بستر تسلیوم انجام نمی‌گیرد.

3- کاربران سایت می پذیرند که کلیه ی فعالیتهای آنها در بستر های تسلیوم شامل تسلیوم تریدر و صرافی تسلیوم در چارچوب قوانین بین المللی  بوده و هیچ گونه فعالیتی خارج از این چارچوب انجام نخواهند داد. 

4- احراز هویت برای استفاده از برخی خدمات تسلیوم ضروری بوده و در صورت درخواست احراز هویت،کاربران موظفند اطلاعات صحیح خود را بارگذاری نمایند. بدیهی است در صورت وجود هرگونه مغایرت در اطلاعات ارسال شده با هویت واقعی فرد، مسئولیت به عهده  فرد متخلف بوده و تسلیوم حق توقف ارائه خدمات به کاربر مذبور و ارجاع موارد تخلف به مراجع ذی صالح را خواهد داشت. 

5- کاربران متعهد می شوند که تنها برای خود از خدمات تسلیوم استفاده نمایند و به هیچ عنوان خرید یا فروش برای غیر انجام ندهند . بدیهی هست در صورت تخلف مسئولیت هرگونه عواقب و مشکلات ناشی از استفاده غیر از حساب کاربری بر عهده کاربر می‌باشد. 

6- در صورت افشای اطلاعات محرمانه کاربر مانند افشای نام کاربری و رمز عبور،کاربران می بایست در اسرع وقت مراتب را به تسلیوم اطلاع دهند. بدیهی است در صورت افشای اطلاعات محرمانه کاربر و سو استفاده افراد غیر از آن ها تسلیوم هیچگونه مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت.

7- کاربران می بایست نسبت به شناسایی و اطمینان یافتن از درستی آدرس کیف پول هایی که برای آن ها ارز ارسال می کنند اطمینان حاصل نمایند هرگونه مسئولیت ناشی از  واریز به کیف پول های ناشناس توسط کاربر به عهده وی می‌باشد. 

8- تسلیوم تابع قوانین بین المللی بوده و بستری برای تبادل و خرید و فروش ارز های دیجیتال می‌باشد.

9- تسلیوم به عنوان بازار آنالین تبادل ارزهای دیجیتال، هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوه ی معاملات کاربران و سود و زیان حاصل از آن ندارد. 

10- تسلیوم این اطمینان را می دهد که دارایی های کاربران را نزد خود به امانت و به بهترین شکل و با بالاترین استانداردهای امنیتی ممکن، حفظ نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل امنیتی، تسلیوم متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

11- درخواست برداشت ریال از حساب کاربری در یک روز پس از تأیید مالی پس از ثبت، بررسی خواهد شد. زمان واریز پول به حساب کاربران بر اساس محدودیتهای انتقال وجه بین بانکی، متفاوت خواهد بود.

12- کارمزد های خرید و فروش و هزینه های مربوط به برداشت ارز ها مطابق توضیحات در صفحه مربوطه در سایت تسلیوم می‌باشد. 

13- به منظور پیروی از قوانین ضد پولشویی انجام فرآیند احراز هویت به نحوی که در سایت تسلیوم توضیح داده شده است ضروری می‌باشد.

 

1- Tesleum users acknowledge that they are aware of the risks related to investing in digital currencies and invest and exchange with the knowledge of this issue. Tesleum accepts no responsibility for the fluctuations of digital currency prices that are affected by the supply and There is no demand in global markets.

2- No purchase and sale of paper currency is done in the context of Tesleum.

3- The users of the site accept that all their activities in the context of Tesleum, including the Tesleum of the trader and the exchange of Tesleum, are within the framework of international law and will not carry out any activity outside this framework.

4- Authentication is necessary to use some submission services and if you request authentication, users are required to upload their correct information. Obviously, in the event of any discrepancy in the information sent with the real identity of the person, the offender is responsible and the Tesleum will have the right to stop providing services to the user and refer cases of violations to the competent authorities.

5. Users undertake to use the submission service only for themselves and not to buy or sell for others. Obviously, in case of violation, the user is responsible for any consequences and problems resulting from the use other than the account.

6- In case of disclosure of confidential user information such as disclosure of username and password, users should inform the Tesleum as soon as possible. Obviously, in case of disclosure of confidential information of the user and abuse of people other than them, Tesleum will not have any responsibility in this regard.

7- Users should make sure to identify and ensure the correct address of the wallets to which they send foreign currency. Any responsibility arising from depositing anonymous wallets by the user is his responsibility.

8- Tesleum is subject to international law and is a platform for the exchange and purchase and sale of digital currencies.

9- Tesleum, as an online market for the exchange of digital currencies, has no responsibility for the way users trade and the profits and losses resulting from it.

10. Tesleum ensures that users' assets are kept in trust and in the best possible way and with the highest possible security standards. In the event of any security problem, the Tesleum will be liable for damages.

11- The request to withdraw Rials from the user account will be reviewed as soon as possible after registration. The time to deposit money to users' accounts will vary based on interbank money transfer restrictions.

12- Fees for buying and selling and expenses related to withdrawing currencies are as described on the relevant page on the submission site.

13- In order to follow the anti-money laundering laws, it is necessary to carry out the authentication process as described on the submission site.